Hockey Goalie Clinic startuje

Už 9. 2. ve Vyškově odstartuje zahajovacím jednodenním kempem projekt HOCKEY GOALIE CLINIC. Přípravy už pomalu finišují a obsazenost pro první kemp je měsíc dopředu vyřešená. I když s pořádáním kempů máme nemalé zkušenosti, bude to první zatěžkávací zkouška. Sami od Hockey Goalie Clinic máme velká očekávání a ta hlavní si teď můžete přečíst.

CHCEME přijít s něčím novým, co by posunulo smysl brankářských kempů o krok dál. Cílem je zefektivnění přístupu, tak aby se na kempu nehledaly chyby, ale aby už docházelo k jejich odstranění. Proto nám velice pomůže, když při přihlášení zašlete několika minutový videozáznam z tréninku nebo zápasu. To by nám mělo poskytnout dostatečný přehled o brankářích a zlepšit účinnost naší práce.

CHCEME obsah kempů a tréninkových jednotek dělat tak, aby vytvořily z celkového pohledu propojený svazek. Zaměření jednodenních kempů bude předem zveřejněné na našich webových stránkách.

CHCEME, aby se jednotlivá cvičení vhodně doplňovala a vedla k zaměření na určitou situaci, či dovednost. Pro vnější pozorovatelé to může vypadat jako nudné opakování něčeho totožného, ale jde o to, se postupně krok po kroku dopracovat k dokonalému provedení. Až přílišná rozmanitost tréninku často vede k přehlcení brankáře informacemi, které pak není schopen ani z části přenést do hry.

CHCEME na stanoviště dva až tři brankáře, tak ať každý může sledovat provedení druhých, ale má i dostatek času pro svůj nácvik. Je-li pak zajištěn potřebný čas na jednotlivce, může trenér provedení s každým individuálně rozebrat a hodnotit. Takto brankář ví, na jakou věc se má zaměřit, což u hodnocení celé skupiny nemusí být vždy tak patrné.

CHCEME podle moderních trendů využívat pomůcky a to včetně moderní techniky. Jde o důležitý doplněk, který umožní brankáři si prohlednout jeho provedení. Stále ale je pro nás na ledě důležitější počet opakování než počet zhlédnutí. Pro důkladnější videorozbory budou sloužit vymezené časové bloky mezi ledy, díky čemuž nebudou narušovány tréninkové jednotky. Dále pak většinu cvičení budeme natáčet na GOPRO kamery a jejichž záznam Vám na vyžádání rádi zašleme nebo předáme.

CHCEME vytvářet emočně pozitivní atmosféru pro trénink, ve které bude brankář motivovaný a odhodlaný na sobě pracovat. Víme, že učení se nových dovedností vždy sebou přináší i chyby. Je z nich ale potřeba se poučit a postupně je odstranit.

CHCEME do tréninku zapojit hry a soutěže. To hlavně platí pro mladší skupiny brankářů (chceme aby je to bavilo, aby to poslání milovali), kde by se měly touto formou rozvíjet nejen jejich dovednosti ale také chuť vyhrávat a zastavovat puk.

CHCEME po každém absolvovaném kempu brankářům přichystat hodnocení jejich dovedností. Tak budete vědět, kde jsou největší mezery a díky předem dané koncepci si pak budete moci vybrat kemp zaměřený přímo na určitou problematiku.

CHCEME Vám nabídnout několik přednášek týkajících se jak psychologie, tak i poradenství ohledně výstroje. Rádi Vám případně zodpovíme Vaše dotazy anebo pomůžeme s výběrem vhodné výstroje.

CHCEME vytvořit přátelské a komfortní zázemí pro vás i děti, tak abyste se na každý kemp těšili a přinášel Vám maximální užitek.